OUR STORY
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรม Stark Training และ Futurasia Professional ได้ก่อตั้งขึ้นและเกิดความร่วมมือฝึกอาชีพและผู้นำองค์กรควบคู่ไปกับความพยายามของชาติ ในการพัฒนาบุคคลเพื่ออนาคต ให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพที่มีคุณภาพระดับสูง ผ่านการทำงานร่วมกันเชิงกลยุทธ์และการผนวกรวมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
details
OUR VISION
``วิสัยทัศน์ของเรา`` เป็นกลุ่มฝึกอบรมมืออาชีพที่ดีที่สุดและน่าชื่นชมที่สุดของเอเชีย
details
OUR MISSION
เจริญเติบโตในฐานะที่เป็นมืออาชีพชั้นนำ ที่มีหัวใจในการให้บริการและความหลงใหลที่จะนำองค์กรทุกแห่งในประเทศไทยและภูมิภาค ไปสู่ระดับทักษะการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้งานต่อไป ในการสร้างผู้นำในอนาคต
details
OUR BELIEFS
มีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
details
OUR CORE VALUES
ค่านิยมของเรา คือ 4Rs ได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่จะเติบโตและเจริญเติบโต (*RESPONSIBILITY, RELATIONSHIP, RESULTS, REWARDS)
details

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Futurasia Professionals & Stark Training ได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญด้าน Futurasia ตั้งแต่เริ่มฝึกอาชีพและผู้นำองค์กรให้สอดคล้องกับความพยายามของชาติในการพัฒนาบุคคลเพื่ออนาคตโดยอาศัยทักษะการเรียนรู้
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Futurasia Professional และ Stark Training ภารกิจการฝึกอบรมคือการรักษาความสัมพันธ์กับความต้องการขององค์กรและบุคคลในประเทศไทยโดยให้การฝึกอบรมวิชาชีพที่มีคุณภาพระดับสูงผ่านการร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการผนวกรวมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

few words

What Business Owners Say

เรามักถูกมองว่า “เราควรเรียนรู้อะไร” เลยไม่ได้คิดถึงว่า “เราจำเป็นที่จะเรียนรู้อะไร” (What We Need To Khow) การเรียนรู้ที่แท้จริง ไม่ใช่การจดจำทุกสิ่งทุกอย่าง แต่จดจำให้ได้ว่า “อะไรคือ สิ่งที่สำคัญที่ควรจะจดจำ” และการก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำ ก็คือ “การที่เราก้าวไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเอง (You True Self) มากขึ้นและมากขึ้นนั่นเอง
HONORARY COUNSEL
HONORARY COUNSEL
few words

What Business Owners Say

ถ้าวันนี้เรารู้ว่า เรายังไม่รู้ และยอมรับว่าเรายังไม่รู้ เราก็พร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำที่รู้และมีศักยภาพ และประสบผลสำเร็จในทุกงานที่กระทำ
Director & Founder Stark Training (Thailand)
Director & Founder Stark Training (Thailand)
few words

What Business Owners Say

“กระบวนการคิดเชิงออกแบบ” หรือ “Design Thinking” เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้สิงคโปร์ที่เริ่มจากศูนย์กลายเป็นประเทศแถวหน้าของโลกมาแล้ว ฝากคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยนำ Design Thinking มาใช้กับทุกกระบวนการในการทำงานน่าจะถึงเวลาที่คนไทย Generation ยุคนี้จะมาวางผัง เขียนร่าง ออกแบบพิมพ์เขียวและแผนแม่บท เพื่อสร้างทางเดินเส้นขอบฟ้าอันใหม่ให้กับชีวิตและสังคม ซึ่งจะได้เรียนรู้ทักษะและสาขาวิชาต่างๆ เพื่อนำมาออกแบบ สร้าง และช่วยประเทศไทยให้เติบโตในวันข้างหน้า
CEO Futurasia Professionals Pte Ltd.
CEO Futurasia Professionals Pte Ltd.
few words

What Business Owners Say

คุณอาจคิดว่าเงินสดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่การลงทุนอย่างมากในการเรียนรู้และการพัฒนาอาจเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพที่มีความหมายของพรสวรรค์ของคุณและชนะสงครามความสามารถ
HONORARY COUNSEL
HONORARY COUNSEL
1090
happy clients
183
working employments
17
awards won
8453
working hours
road to glory

Our Team

Mr. Venudasanasary Kunjanasary
Honorary Counsel
DR. James Life Limrapeepong
CEO & Founder Stark Training
Mr. John Life Lee
CEO Futurasia Professionals Pte Ltd.
Mr. Calvin Tan
Honorary Counsel
how does it work

3 ขั้นตอน
ในการพัฒนา/ขยายธุรกิจ

การสร้าง/การวิเคราะห์ความต้องการ
การวิเคราะห์ความต้องการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการฝึกอบรมทั้งหมด วัตถุประสงค์หลักของการฝึกอบรม คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลและองค์กร พิจารณาถึงความต้องการด้านการฝึกอบรมองค์กรสามารถตัดสินใจว่าความรู้ทักษะและทัศนคติเฉพาะใดที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับมาตรฐานหรือเป้าหมายขององค์กรนั้น
read more
การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมและคู่มือการใช้งาน
กำหนดการพัฒนาฝึกอบรมและคำอธิบาย, มาตรฐานและขั้นตอนการทำงานในปัจจุบัน รายละเอียดของงานควรมีความชัดเจนและรัดกุมและอาจใช้เป็นเครื่องมือหลักในการฝึกอบรม
read more
จัดส่งโปรแกรมการฝึกอบรม
การจัดส่งโปรแกรมการฝึกอบรมและการสอน กำหนดผู้ฝึกสอนและเทคนิคการฝึกอบรม โดยก่อนที่จะนำเสนอการฝึกอบรมให้แน่ใจว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับลักษณะถึงความรู้ดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร
read more
testimonials

ลูกค้าพูดถึงเรา

เจ้าของกิจการ

ดีมากค่ะ..เพราะเราต้องยอมรับว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีบุคลากรที่มีความรู้มาก ซึ่งเป็นโอกาสดีที่คนไทยได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์และหลักสูตรของสิงคโปร์
ธัญชนก
CEO

Super Service

ทำให้ได้มุมมองกว้างขึ้น ซึ่งนำข้อมูลมาประกอบในการตัดสินใจทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี รวมถึงด้านการบริหารด้วยครับ
เจมส์
Financial Investor

Receive Funds

พอรู้แนวคิดและแนวทางการปฏิบัติ ในการบริหารความเสี่ยงแบบ MM มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการช่วยการทำงานและดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ
คริสต์
Trader

อาจารย์/วิทยากร

หลักสูตรของสิงคโปร์ถือว่าได้รับการรับรองจากผลสำรวจแล้วว่าเป็นอันดับหนึ่งในแถมภูมิภาคเดียวกับประเทศเรา เราจึงมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมีใบรับรองออกให้กับเราด้วย ทำให้เพิ่มคุณค่าด้านการทำงานด้านนี้ได้โดยตรง
เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
know more

คำถามที่พบบ่อย

สตาร์ค เทรนนิ่ง & ฟิวเจอร์ เอเชีย มีหลักสูตรอบรมอะไรบ้าง
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เราสอน/อบรบ เช่น ทักษะในการทำงาน, การเป็นผู้นำและบริหารองค์กร, การบริหารธุรกิจและการบริหารการเงิน, ทักษะการบริการที่ยอดเยี่ยม, การสื่อสารและทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์, การปรับปรุงพื้นฐานการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับองค์กรนั้นๆ เพื่อให้เหมาะในแต่ละครั้งและตามเป้าหมายที่องค์กรเหล่านั้นกำหนดอีกด้วย
หลักสูตรได้มาตรฐานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพียงใด
เป็นหลักสูตรจากสถาบันฯ ประเทศสิงคโปร์ สอนโดยอาจารย์เจ้าของหลักสูตรโดยตรง ซึ่งมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนอย่างมากมาย ทำให้มั่นใจได้ว่าหลักสูตรที่เราสอนเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับและได้ผล จากผลตอบรับที่มีมายาวนานกว่า 10 ปี
บริษัทเรามีพนักงานหลายแผนก จะทำการอบรมอย่างไรดีค่ะ
ถ้าเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส่วนบุคคล เช่น ภาวะการเป็นผู้นำหรือเป็นผู้นำทีม ก็สามารถที่จะอบรมพร้อมกันได้ค่ะ
ภาษาที่ใช้ในการอบรมเป็นภาษาใด
เราใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก (คนแปลเป็นคนไทย) เนื่องจากเป็นวิทยากรมาจากประเทศสิงคโปร์โดยตรง
เมื่ออบรมจบหลักสูตรแล้วจะมีใบรับรองให้หรือไม่ และมีข้อดีอย่างไร
เราจะมีใบรับรองในทุกหลักสูตรที่อบรมกับเรา โดยร่วมกันสองสถาบัน คือ สตาร์ค เทรนนิ่ง กับ ฟิวเจอร์ เอเชีย ซึ่งท่านจะได้รับการรับรองว่าได้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ที่เข้มข้นและเป็นผู้ผ่าน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการรับรองถึงความรู้และความสามารถ
office location
+66 (6) 1818 2424
UB.ONE 81 Ubi Avenue 4 #11-08 Singapore 408830
Bangkok, Thailand
support@starktrainings.com
opening hours
Mon - Fri 9:00 - 17:00
Saturday CLOSE
Sunday CLOSE