อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาชลบุรี

รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวะศึกษาชลบุรี จ.ชลบุรี

ไม่มีความเห็น
prev
Leave a comment
office location
+66 6 3132 5542, +65 6443 1415
Chonburi 20000 Thailand
81 UBI AVENUE 4 #11-08, UB.ONE S408830 SINGAPORE.
support@starktrainings.com
opening hours
Mon - Fri
9:00 - 17:00
Saturday
CLOSE
Sunday
CLOSE